top of page

Utställning

Varje år anordnar vi en klubbutställning där djuren bedöms av SRFs godkända domare. Utställningen brukar hållas runt All Helgona-helgen och som tradition har vi utställningen på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.

Vi bygger utställningen på fredagkvällen i glada vänners sällskap, djuren sätts i sina burar och på lördag förmiddag bedöms alla djuren. Utställningen öppnar för allmänheten strax efter middag, prisutdelning sker på eftermiddagen och sen river vi utställningen!

bottom of page