Senaste nytt

Nytt år 2022

Några påminnelser

# Medlemsavgift, glöm inte att betala medelmsavgiften för 2022

# Rasregistret! Alla uppgifter raderas i slutet av året, inkom med nya om du vill stå med. Du måste vara medlem för att stå med på vårt rasregister.

# Årsmöte, kallelse kommer i början av 2022