top of page

Falkenbergs Rasfjäderfäklubb

 

inbjuder härmed sina medlemmar att deltaga i

2023 års KLUBBMÄSTERSKAP.

 

Munkagårdsgymnasiet, Tvååker Lördagen den 4:e

 

November. Kl 13-16

 

Vi bygger upp burar mm på fredagen den 3:e November med början kl. 13.00

Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till med uppbyggnad av utställningen.

 

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 27:e Oktober, och görs till Fredrik Persson per brev eller Mail. Ange ras, stor /dvärg , tupp /höna och färg i anmälan. Adress. Tvååkersgata 1B, 432 76 Tvååker E-Mail: fredrik.persson@lifsungs.se

 

Anmälning ej giltig förrän betalning är oss tillhanda.

 

Vandringspriser kan endast erhållas av SRF ringade djur och medlem i Falkenbergs Rasfjäderfäklubb.

 

Endast medlemmar i Falkenbergs Rasfjäderfäklubb och/eller medlem i SRF får ställa ut djur.

 

AVGIFTER: 40 kr per djur

 

Avgiften betalas in på Falkenbergs Rasfjäderfäklubbs BG 5414-2625 senast den 27:e oktober, på inbetalning anges utställarens namn samt antal djur.

 

INLÄMNING AV DJUR: Djuren lämnas på utställningen Fredag den 5:e November kl.15-18.

 

ÖPPETIDER: Lördagen 4:e November Kl 13-16 Prisutdelning Kl 16.00.

 

Hjärtligt Välkomna!

 

Styrelsen
 

bottom of page