top of page

Årsmöte 2022

Kallelse till Falkenbergs Rasfjäderfäklubbs Årsmöte 2023.

 

Måndagen den 20:e Mars Kl 18.00 i

Falkenbergs Kennelklubbs klubblokal

 Skreavägen 49, 311 73 Falkenberg

Anmälan till årsmöte senast 17:e Mars.

Anmälan görs till Linda Ivarsson per telefon/sms.

Tel: 070-5912396 eller e-mail. linda.ivarsson800911@gmail.com

 

Kom gärna med idéer på vad vi skall göra i år. Utvärdering av 2022. Klubbresa 2023, planering och info SRF´s stämma kommer att vara i Kinna den 16:e April.

Vi planerar att ha vår lokalutställning på Munkagårdsskolan.

Nationalutställning är planerad att vara på Tångahed i Vårgårda den 19-22:e Oktober 2023

. PS kom ihåg att betala medlemsavgiften till SRF. 500:- Bg 5202-8206 eller swish 1232810547

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen Falkenbergs Rasfjäderfäklubb

bottom of page