Falkenbergs Rasfjäderfäklubb inbjuder härmed
sina medlemmar att deltaga i 2020 års
KLUBBMÄSTERSKAP


PLATS: Förstbergs Handelsträdgård, Klastorps by 112, Varberg
DATUM: Söndagen den 1:e November. Kl 14-15


Pga Corona restriktioner är utställningen endast öppen för klubbens
medlemmar. Det kommer att vara fri entré.


Vi bygger upp burar mm på Lördagen den 31:e Oktober med början kl. 13.00. Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till med uppbyggnad av utställningen.


ANMÄLAN:
Sista anmälningsdag är 22:e Oktober, och görs till Fredrik Persson per brev eller Mail.
Ange ras, stor /dvärg , tupp /höna och färg i anmälan.
Adress. Tvååkersgata 1B, 432 76 Tvååker
E-Mail: fredrik.persson@lifsungs.se
Anmälning ej giltig förrän betalning är oss tillhanda.


Vandringspriser kan endast erhållas av SRF ringade djur och medlem i Falkenbergs Rasfjäderfäklubb.


Endast medlemmar i Falkenbergs Rasfjäderfäklubb och/eller medlem i SRF får ställa ut djur.


AVGIFTER: 40 kr per djur
Avgiften betalas in på Falkenbergs Rasfjäderfäklubbs
BG 5414-2625 senast den 22:e oktober, på inbetalning anges utställarens namn samt antal djur.


INLÄMNING AV DJUR:
Djuren lämnas på utställningen Lördagen den 31:e Oktober kl.15-17.

 

ÖPPETIDER:
Söndag 1:e November Kl 14-15
Prisutdelning Kl 15.00.


Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen
Falkenbergs Rasfjäderfäklubb 

© 2019 Falkenbergs Rasfjäderfä Klubb

  • Black Facebook Icon