Klubbkalender 2022

Januari

 

Februari

Årmöte 

Mars 

Förbundsstämma 

April 

 

Maj

Juni

Sommarträff 

 

Juli

 

Augusti

September

 

Oktober

Klubbutställning

Nationalen 2022

November

December

Julmingel